HOOGTE.COM

HOOGTE

De hoogte van een voorwerp is de verticale afstand van een referentiepunt (zoals een oppervlak) tot het punt waar een voorwerp zich bevindt.

Hoogtebepaling
Hoogtebepaling in Woerden


De hoogte van een voorwerp kan in veel gevallen bepaald worden met een meetlint. De hoogte van een groter object, bijvoorbeeld van een kerktoren kan bepaald worden met behulp van een driehoeksmeting. De hoogte van de bodem wordt in Nederland uitgedrukt in NAP.
De hoogte van een voorwerp in de lucht kan worden bepaald gemeten door het bepalen van de atmosferische druk, dit kan worden gemeten door bijvoorbeeld een barometer of een hoogtemeter. Als de hoogte toeneemt, daalt de atmosferische druk ook. Voor een correcte bepaling van de hoogte moet dan de lokale luchtdruk op zeeniveau bekend zijn.
Een andere manier om de hoogte te meten is door middel van een laser. Door de tijd tussen het uitzenden van een laserpuls en de ontvangen reflectie te bepalen kan de afstand die de laserpuls heeft afgelegd worden bepaald. Dit soort hoogtemetingen wijken niet af van andere bepalingen van een afstand. Een hieraan verwante methode is meten met behulp van GPS, waar vier, in plaats van drie, satellieten gebruikt worden om, behalve de lengte en breedte van een punt, ook de hoogte te bepalen.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod